Spausk F5 arba naršyklės "REFRESH" mygtuką ir pamatyk kas dedasi whitesafaryje.
Hit F5 or your browser's "REFRESH" button to see what's happening in white safari.

White Safari. 2008 Visos teisės saugomos  www.whitesafari.com